Khoe ảnh - Không có câu hỏi nào
Khoe mọi thể loại ảnh đẹp(hoặc không đẹp) "chính chủ", không lấy hình người khác hoặc hình trên mạng, hình sex...

Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi hay các tag phổ biến.

Câu hỏi gần đây

Trạng thái trang

784,3427,50,332,767
  • Câu hỏi784
  • Trả lời 3427
  • Bình luận 50
  • Chưa trả lời 332
  • Chưa chọn767

photoBook được thành lập từ 5/2015 với mục đích giao lưu, học hỏi, chia sẻ và thảo luận về mọi vấn đề liên quan đến nhiếp ảnh.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với các thông tin do thành viên đưa lên trừ thông tin nội bộ.

Website đang hoạt động thử nghiệm, chờ giấy phép.

Copyright © 2015. Supported by photoZone
...